Off-road

Oprócz off-roadu samochodami terenowymi z napędem 4x4,
oferujemy również jazdę po trudnym terenie quadami

SAMOCHODY TERENOWE 4x4

Czy jaz­da po asfal­towych dro­gach oznacza dla Ciebie nudę, a w głębi duszy jesteś podróżnikiem? Czy chcesz zakosz­tować ekstremal­nych wrażeń? Spróbuj swoich możli­woś­ci na górs­kich zboczach, bag­nistych dro­gach, piaskach i trud­nym tere­nie!

Spec­jal­nie dla fanów ostrej jazdy orga­nizu­je­my off-roady w miejs­cach gdzie “zwykły” samochód nie da sobie rady. Poczuj jak to jest zma­gać się z teren­em gdzie nikt inny nie miał­by odwa­gi wjechać! Sprawdź swo­je umiejęt­noś­ci w samo­chodzie terenowym z napę­dem 4x4, ide­al­nie przys­tosowanym do pokony­wa­nia takich przeszkód.

A więc w drogę, a raczej w bez­droża!!!

QUADY

Jeśli lubisz szy­bką jazdę, chcesz poczuć dreszcz emocji i adren­a­liny — quad to maszy­na spec­jal­nie dla Ciebie!

Ofer­u­je­my jazdę ekstremal­ną jak na motorze, bez­pieczną jak w samo­chodzie terenowym! Możesz zmierzyć się z włas­ny­mi słaboś­ci­a­mi, sprawdz­ić swo­je umiejęt­noś­ci w trud­nym tere­nie oraz wziąć udzi­ał w zawodach! Chcesz zmienić miejs­ki kra­jo­braz na górskie wido­ki? Tam gdzie nie dojedzie samochód terenowy tam na pewno sprawdzi się quad pokonu­jąc grząskie pod­jazdy, bez wysiłku dotrzesz w dzikie zakąt­ki by każdy mógł poczuć dreszczyk emocji.

Quady są świet­ną atrakcją imprez fir­mowych.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy